تاریخ : سه شنبه 26 فروردين 1399
کد 2

سامانه مشاهده نتایج آزمایشگاهی، پاتولوژی و طب تصویری

سامانه مشاهده نتایج آزمایشگاهی، پاتولوژی و طب تصویری

.
* مراجعین محترم باید در تاریخ جوابدهی درج شده در برگه پذیرش به سایت مراجعه نمایند.

* بیمارانی که کد ملی آنها در زمان پذیرش ثبت نشده باشد قادر به مشاهده جواب آزمایش نخواهند بود.

* جوابدهی در صورت پرداخت هزینه انجام خواهد شد.******برای ورود به سامانه مشاهده نتایج کلیک نمایید*******