منو اصلی بیمارستان
 

شرح وظایف مسئول HIS

 
شرح وظایف
 
 1. آموزش کلیه کاربران سیستم ها شامل ( پزشکان , پرسنل و .. )
 2. آماده سازی فایلهای راهنما در قسمتهای مختلف متناسب با شرایط کاری بیمارستان
 3. نصب و راه اندازی سیستم  HIS  روی کلاینت های جدید و مشکل دار
 4. نصب نرم افزارهای جانبی مرتبط به  HIS  روی کلاینتهای کاربران
 5. بررسی خطاهای اعلام شده توسط کاربران و راهنمایی یا رفع خطا در حد امکان
 6. بررسی نیازمندیهای جدید کاربران , تحلیل اولیه و انتقال به تیم پشتیبان  HIS
 7. نصب پرینترو تنظیمات اولیه مرتبط به گزارشات  HIS  روی پرینترها
 8. تعریف کاربران و اعمال دسترسیهای مورد نیاز کاربران
 9. مدیریت کاربران غیر فعال شده و اطلاعات مربوط به پزشکان و رزیدنت ها
 10. تعریف کلیه اطلاعات پایه  HIS  مانند ساختار بیمارستان ، بیمه ها و .... در سیستم  HIS
 11. تحلیل و بومی سازی فرایندها با توجه به شرایط خاص بیمارستان
 12. شرکت در جلسات کارشناسی مرتبط به تغییرات در  HIS
 13. تهیه گزارشات موردی مورد درخواست مدیران یا سایر واحدها
 14. انتقال و پیگیری درخواستها و نیازمندیهای کاربران  HIS  از تیم پشتیبان  HIS
 15. پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به نرم افزارهای مرتبط به  HIS  مانند پکس و نوبت دهی
 16. بررسی و پیگیری خطاهای مربوط به سامانه سپاس