منو اصلی بیمارستان
 

تدارکات

 نام و نام خانوادگی :         1- آقای طاهر جنانی   2-آقای شهرام شیرین زبان _ احمد مولائی _ محمد پورفرد سرابی

شماره تماس  :                 04143236830     داخلی :224

 

اهم شرح وظايف كار‌پرداز:

- تهيه و خريد كليه وسايل مورد نياز مركز

- پرداخت كليه هزينه‌هاي جاري مركز از قبيل: قبوض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آب و برق و .....، خدمات نرم‌افزاري و فاكتورهاي خريد مركز

- انجام امور بانكي، اداري و مالي

- پي‌گيري درخواست كالا از انبار و دريافت آن و تحويل به مركز

- تنظيم و تطبيق اسناد مالي( ايجاد تعادل در ميزان خريد و تهيه وسايل با مقدار تن‌خواه‌گردان مركز)

- هماهنگي كامل در كليه امور محوله با مدير مالي و رياست مركز

-تسلط بر ساماندهي اسناد خريداري‌شده و هماهنگي و تطبيق آن با مدير مالي دانشکده