منو اصلی بیمارستان
 

اتاق عمل

اتاق عمل

بخش: اتاق عمل 
موقعیت بخش:             طبقه اول سمت راست ،جنب اتاق زایمان- بیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:                 آقای دکتر محمود واصبی-متخصص بیهوشی
سرپرستار بخش:            اقدس بیغم -کارشناس پرستاری
 
تعداداتاق عمل:              5 اتاق
 
مواردجراحی در بخش:
-جراحی عمومی
-جراحی ارتوپدی
-جراحی زنان
-جراحی اورولوژی
-جراحی ENT
 
خدمات ارائه شونده در بخش:
-سیستوسکوپی
-لاپارسکوپی
-معاینات تحت بیهوشی
-عکسبرداری با دستگاه C-ARM
-آپاندکتومی
-انسداد روده
-هیسترکتومی
-سزارین
-هرنی
-کولپرافی
-هایپوسپادیازیس
-تانسیلکتومی
-آدنوئیدکتومی
-کوتاژ
-مکدونالد
-واریکوسل
 
اهداف:
-درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
-افزایش رضایتمندی بیماران
-کاهش مرگ ومیر
-کاهش عفونتهای بیمارستانی

شرح وظایف:
1. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2. رعایت قوانین و دستورالعمل های علمی ، اداری و اخلاقی و نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی 0 رعایت مقررات اداری ، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و .... )
3. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار در هر شیفت بر بالین بیمار ( ISBAR )و تعیین وظایف کار پرسنل تحت نظارت و اجرای صحیح case method
4. نظارت و هماهنگی در نقل و انتقالات بین بخشی و اعزام و ارجاع بیماران
5. آموزش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدیدالورود و همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی و کیفیت ارائه خدمات پرستاری
6. محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه درخواست به مدیر پرستاری
7. ثبت و گزارش کلیه امور واحد های مربوط به مسئولین ذیربط ( حوادث و وقایع غیر مترقبه ، کمبود ها ، نقایص و نیازها و ..... )
8. ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتار شغلی و اخلاقی و ثبت نقاط قوت و ضعف پرسنل و برنامه ریزی جهت ارتقاء مستمر کارکنان

9. بکارگیری نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع از جمله HIS  و  نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری
10. کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات و مدیریت برخی از داروهای خاص از جمله داروهای مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان  
11. تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری ( کارکنان ، مددجویان ، محیط و .... ) و تشکیل جلسات گروهی در جهت رفع مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان و ..... ) 
12.نظارت و مشارکت در کدهای احیاء بیمارستانی ( کد 99 ، کد 247 ، کد 724 ، کد مامایی ) 

 
پزشکان بخش:
-دکتر یعقوبعلی جهان افروز-جراح عمومی
-دکتر عباسعلی رضازاده جودی-متخصصENT
-دکترسولماز هاشمی-جراح عمومی
-دکتر شهرام نبوی-متخصص اورولوژی
-دکترآینور طهماسبی-متخصص زنان زایمان
-دکتر خدیجه اسلام نژاد- متخصص زنان زایمان
-دکتر ایلناز صمدیان-متخصص زنان زایمان
-دکتر هستی علیزاده-متخصص زنان زایمان
-دکتر علی نقی لو-متخصص ارتوپدی
-دکتر علی فتوحی ملکی-متخصص ارتوپدی
-دکتر ناصر ابراهیم پور طلوعی-متخصص ارتوپدی
 
شماره تماس بخش:   43225587          داخلی: 213