منو اصلی بیمارستان
 

اتاق عمل

اتاق عمل

بخش: اتاق عمل 
موقعیت بخش:             طبقه اول سمت راست ،جنب اتاق زایمان- بیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:                 آقای دکتر محمود واصبی-متخصص بیهوشی
سرپرستار بخش:            اقدس بیغم -کارشناس پرستاری
 
تعداداتاق عمل:              5 اتاق
 
مواردجراحی در بخش:
-جراحی عمومی
-جراحی ارتوپدی
-جراحی زنان
-جراحی اورولوژی
-جراحی ENT
 
خدمات ارائه شونده در بخش:
-سیستوسکوپی
-لاپارسکوپی
-معاینات تحت بیهوشی
-عکسبرداری با دستگاه C-ARM
-آپاندکتومی
-انسداد روده
-هیسترکتومی
-سزارین
-هرنی
-کولپرافی
-هایپوسپادیازیس
-تانسیلکتومی
-آدنوئیدکتومی
-کوتاژ
-مکدونالد
-واریکوسل
 
اهداف:
-درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
-افزایش رضایتمندی بیماران
-کاهش مرگ ومیر
-کاهش عفونتهای بیمارستانی
 
پزشکان بخش:
-دکتر یعقوبعلی جهان افروز-جراح عمومی
-دکتر عباسعلی رضازاده جودی-متخصصENT
-دکترسولماز هاشمی-جراح عمومی
-دکتر شهرام نبوی-متخصص اورولوژی
-دکترآینور طهماسبی-متخصص زنان زایمان
-دکتر خدیجه اسلام نژاد- متخصص زنان زایمان
-دکتر ایلناز صمدیان-متخصص زنان زایمان
-دکتر هستی علیزاده-متخصص زنان زایمان
-دکتر علی نقی لو-متخصص ارتوپدی
-دکتر علی فتوحی ملکی-متخصص ارتوپدی
-دکتر ناصر ابراهیم پور طلوعی-متخصص ارتوپدی
 
شماره تماس بخش:   43225587          داخلی: 213