منو اصلی بیمارستان
 

آموزش به بیمار

سیاستهای آموزشی برای بیماران وهمراهان بیمارستان امام خمینی سراب در سال 1397     
 
پمفلت های آموزش به بیمار : 
-پمفلت سکته قلبی
-پمفلت سکته مغزی                                 
-پمفلت بیماری دیابت                                     
-پمفلت بیماری آسم 
-پمفلت تست ورزش
-پمفلت راهنمای رژیم درمانی در بیماران دیابتی
-پمفلت آموزش استفاده از اسپری استنشاقی
-پمفلت توصیه هایی برای مدیریت استرس
افت قند خون
آموزش بدو ورود در بخش جراحی زنان و مردان
پمفلت پیشگیری از عفونت در زنان
پمفلت زخم پای دیابتیک
پمفلت سندرم تونل کارپال
پمفلت نحوه استفاده از دمیار
پمفلت_دیابت_بارداری
تزریق انسولین 1 و 2
تغذیه و دیابت
چست تیوب و مراقبت از آن
خونریزی دستگاه گوارشی
دیابت
رعایت بهداشت فردی وکنترل عفونت در بیمارانکرونایی
زخم بستر
زخم پا
سپسیس نوزادی
فعالیت در بیماران دیابتی
مراقبت از زخم جراحی
مراقبت از کاتتر دیالیزیپمفلت پیشگیری از عفونت در زنان


   پوسترهای آموزشی :
- گام های کلیدی برای پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی