منو اصلی بیمارستان
 

مراقبت های ویژه CCU

مراقبت های ویژه CCU


        بخش:    CCU     
 
موقعیت بخش:             طبقه اول  قسمت شمال -بیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:                دکتر لیلی فریدی-متخصص قلب وعروق
سرپرستار بخش:           پروانه حنیفه پور-کارشناس پرستاری
 
تعدادتخت:                    16تخت
موارد بستری در بخش:  بیماران ادم ریه- MI(سکته قلبی)-انواع آنژین-مسمومیت با وارفارین-آریتمی ها -کریز فشار خون -ACS-CHF-HFوسایر بیماریهای قلبی
 
مشخصه های بارز بخش:
    -جنرال بودن بخش می باشد.
 
خدمات ارائه شونده در بخش:
    -اکوکاردیوگرافی
    -تست ورزش
    - هولتر فشار
    - هولتر ECG
    -پیس میکر موقت
    -درمان بیماران بستری
 
اهداف:
    -درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
    -افزایش رضایتمندی بیماران
    -کاهش مرگ ومیر
    -کاهش عفونتهای بیمارستانی
 
پزشکان بخش:
    -دکتر لیلی فریدی- متخصص قلب وعروق
    -دکتر مریم نوراله زاده
- متخصص قلب وعروق
 
 شماره تماس بخش: 04143236006       داخلی:275