منو اصلی بیمارستان
 

اتاق زایمان

اتاق زایمان


 LDR بخش
موقعیت بخش LDR:        در طبقه اول انتهای سالن و دست چپ در مجاورت اتاق عمل
رئیس بخش:                    خانم دکتر اسلام نژاد – متخصص زنان و زایمان
مسئول بخش:                 ژاله عطایی – کارشناس مامایی

تعداد تخت:                     5 تخت LDR و در درمانگاه داخل بخش  1 تخت ژنیکولوژی و 1 تخت بیمار
خدمات ارائه شونده در بخش:
 - پذیرش مادران باردار زایمانی در بلوک زایمان
 - آموزش به مادر باردار در خصوص مراقبت از خود و نوزاد
 - مدیریت مراقبتهای لازم از مادران پر خطر و نوزاد پر خطر
 - اقدامات برنامه ریزی شده در راستای ترویج زایمان طبیعی ایمن
 - اجرای دستورالعمل بیمارستان دوستدار مادر
 - پذیرش مادر باردار با اندیسیون سزارین

اهداف:
 - پذیرش و انجام مراقبتهای لازم جهت مادر باردار و انجام زایمان طبیعی ایمن
 - کاهش مرگ و میر مادر و تحویل نوزاد سالم
 - کاهش آمار سزارین
 
پزشکان بخش:
سه پزشک متخصص زنان فعلا مشغول به کار میباشند.
 
شماره تماس : 43222035      داخلی: 281