منو اصلی بیمارستان
 

جراحی زنان - مردان

جراحی زنان - مردان

بخش:جراحی زنان-مردان
موقعیت بخش:            طبقه اول سمت راست،جنب ccu -بیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:                 آقای دکتر یعقوبعلی جهان افروز-متخصص جراحی عمومی
سرپرستار بخش:            مهری جلوس اهری-کارشناس پرستاری

تعدادتخت:                   25 تخت
موارد بستری در بخش:  کله سیستیت-آپاندیسیت-هرنی-تانسیلیت-هیدروسل-واریکوسل

خدمات ارائه شونده در بخش:
-مدیریت دارویی و درمانی بیماران قبل و بعد از عمل جراحی
-آموزش مراقبتهای مورد نیاز دربخش و منزل

اهداف:
-درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
-افزایش رضایتمندی بیماران
-کاهش مرگ ومیر
-کاهش عفونتهای بیمارستانی
 
پزشکان بخش:
دکتر یعقوبعلی جهان افروز-متخصص جراحی عمومی
دکتر سولماز هاشمی- متخصص جراحی عمومی
دکتر شهرام نبوی-متخصص اورولوژی
دکتر عباسعلی رضازاده جودی-متخصص گوش حلق بینی
دکتر علی نقی لو-متخصص ارتوپدی
دکتر علی  فتوحی ملکی-متخصص ارتوپدی
دکتر ناصر ابراهیم پور طلوعی-متخصص ارتوپدی
 
شماره تماس : 43234310        داخلی:283