منو اصلی بیمارستان
 

امین اموال

نام و نام خانوادگی :        جعفر فولادی
شماره تماس :                04143239727    داخلی :236

 
شرح وظایف :

*  دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می کند.
*
  از موجودی انبارها به نحو مطلوب نگهداری و آنها را مرتب می نماید.
*
  اجناس و مواد انبار را برای قراردادن آنها در مکان مناسب طبقه بندی و شماره گذاری کرده و در صورت نیاز برچسب به آنها الصادق می نماید.
*
  اصول بهداشتی و ایمنی و حفاظتی و پیش بینی های لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی مانند آتش سوزی ؛دزدی؛ضایعات و فساد را در مورد اجناس انبار شده در انبارها رعایت می کند.
*
 در نقل وانتقالات اجناس و مواد انبارها دقت کرده و اصول و نکات انبارداری را رعایت می کند.

*  در هنگام تحویل و تحول کالاها را از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواستها کنترل می کند.

*  اسناد را تنظیم می کند؛کالا را تحویل و تحول می کند وبه تحویل دهندگان رسید ارائه کرده و از تحویل گیرنده رسید دریافت می دارد.

* فاکتورها ؛حواله و سفارش های کالا را کنترل می کند.

*  کارت های انبار را تهیه و آنها را تفکیک کرده و اقلام را در کارت های مربوطه ثبت می کند.(این کار از حالت دستی خارج شده و با استفاده از رایانه صورت می پذیرد.)

*  گزارش مالی انبار و قیمت اجناس ورودی به انبار و نیازمندیهای مربوطه را تهیه می کند.

*  مواد و اجناس و لوازم یدکی را تحویل گرفته و در صورت لزوم توزین می کند.

*  در رسیدگی به موجودی های انبار و صورت برداری از کالاهای موجود همکاری می کند.

*  در بارگیری انواع کالاهای خروجی از انبار مراقبت می کند.

*  نیروی انسانی را برای قراردادن کالاها و مواد تحویلی از محل های معین راهنمایی می کند.

*  از کالاهای نامرغوب و بلامصرف برای سرپرست مربوطه گزارش تهیه می کند.

*  با دیگر انباردارها همکاری می نماید.

*  گزارش های لازم را تهیه می کند.

*  دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهد.