منو اصلی بیمارستان
 

مسئول آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمايشگاه بيمارستان سراب  همگام با تكنولوژي و با پيشرفته ترن و مدرن ترين امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي به ارائه خدمات تشخيصي به كليه مراجعان سـرپايي و بـستري در طول شبانه روز مي پردازد. در اين آزمايشگاه بخش هاي بيوشيمي، هماتولوژي، هورمون شناسي، ميكروب شناسي، و پاتولوژي فعاليت شبانه روز دارند.

امكان دريافت جواب آزمايش از طريق سايت بيمارستان و از طریق سناسه انجام می شود

این واحد همچنین قابلیت پذیرش نسخ الکترونیک را دارد و سامانه نوبت دهی جهت مدیریت و هدایت مراجعین می باشد.